Szybki kontakt
Aleksandra Świąder
Aleksandra Świąder
Profesjonalny stylista ubioru
Organizator imprez ze specjalnością
Konsultant Ślubny
Brafitterka

Tel. 796 133 216
e-mail: info.lexadesign@gmail.com

Aleksandra Świąder

Aleksandra Świąder – osobista  stylistka, doradca wizerunku, brafitterka, konsultantka ślubna, organizator imprez w Lexa Design & Events spółka z o.o.

Pracuje z klientami indywidualnymi jako personal shopper, brafitterka oraz stylista sesyjny. Doradza także w budowaniu osobistego wizerunku biznesowego. Wspólnie z dietetyczką oraz wizażystką prowadzi projekt „Metamorfoza na zdrowie”, w ramach którego pomaga kompleksowo zmieniać wygląd swoich klientek, ale także ich nastawienie do spraw zdrowia i urody.

We współpracy z fotografami organizuje sesje zdjęciowe do celów reklamowych, biznesowych oraz dla klientów indywidualnych. Organizuje pokazy mody oraz konkursy piękności dla kobiet dojrzałych. Realizuje projekty szkoleniowe współpracując z wieloma firmami, na których prowadzi szkolenia z zakresu wizerunku, tak biznesowego jak i osobistego, gdzie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest nauczycielem zawodu stylisty w szkole Teb Edukacja w Rybniku.  Pracuje również jako konsultantka ślubna oraz organizator imprez.

Współpracuje wyłącznie ze sprawdzonymi firmami, dzięki czemu organizowane przez nią eventy stoją na wysokim poziomie, a klienci polecają jej usługi. Jest jedną z bohaterek książki „69 biznesowych porad dla przedsiębiorczych kobiet”, a także laureatką nagrody „Ambasador Kobiecej Przedsiębiorczości 2020”. Od powstania dwumiesięcznika „Bussines Inteligence” pisze felietony dotyczące wizerunku biznesowego na łamach tego wydawnictwa. Współtworzy także artykuły do portalu „Szczypta Luksusu”.

Swoją działalność prowadzi stacjonarnie oraz on-line docierając do klienta bez względu na odległość.  Ważną część jej pracy stanowi działalność charytatywna, w ramach której organizuje maratony Zumba Fitness wspierając w ten sposób mikołowskie dzieci z chorobami onkologicznymi.

Doświadczenie zawodowe (wybrane projekty)

 1. Czerwiec 2016 – Urząd Miasta Orzesze
  Wizerunek urzędnika – szkolenia dla pracowników urzędu
 1. Grudzień 2017 – Bielsko-Biała
  Wizerunek w firmie – dress code – moduł szkolenia „Akademia sprzedaży” dla MŚP
 1. Marzec 2018 – Orzesze
  Warsztaty wizerunkowe – Kolory, sylwetki, basic, dodatki
 1. Październik 2018 – nadal – TEB Edukacja Rybnik
  Kurs zawodowy prowadzony w zakresie teorii koloru, stylizacji i kreowania wizerunku.
 1. Marzec 2019 – nadal – Mikołów
  Zajęcia warsztatowe z zakresu stylizacji w ramach autorskiego projektu „Metamorfoza na Zdrowie”
 1. Lipiec 2019 – Hufiec OHP Rybnik i Żywiec
  Organizacja i przeprowadzenie zajęć z kreowania wizerunku i przeprowadzenie metamorfozy dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – II EFS” w województwie śląskim
 1. Listopad 2019 – Listopad 2020 – Orzesze
  Warsztaty stylizacyjne i konsultacje w Klubie Seniora
 1. Czerwiec 2020 – Pszów
  Kurs „Wizażysta – stylista” (blok stylizacja)

Projekt „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” realizowany w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 1. Lipiec 2020 – Mysłowice
  Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu „Ja = Sukces II”
 1. Sierpień 2020 – Stowarzyszenie BATUT Mikołów
  Warsztaty stylizacji i brafittingu – spotkanie ze specjalistami w ramach projektu „Społeczne metamorfozy seniorów”
 1. Sierpień – Grudzień 2020 – Zabrze
  Zajęcia grupowe z wizażu i stylizacji

Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu:„ Drogowskaz” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 1. Wrzesień 2020 – Racibórz
  Wizażysta-stylista (blok stylizacja)

Projekt „Biblioteka bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Listopad 2020 – Marzec 2021 -Rybnik
  Indywidualne i grupowe konsultacje stylisty w ramach projektu „reWITA” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 1. Marzec 2021 –sierpień 2021 – Mikołów
  Grupowe i indywidualne zajęcia w  ramach projektu „Stylizacja sylwetki i zdrowa dieta” współfinansowana w ramach WND-RPSL.09.01.01-24-003G/18-002 Program wsparcia społeczności lokalnych
 2. Czerwiec 2022  –  Zabrze Grupowe i indywidualne zajęcia w  ramach projektu „Wykreuj siebie” w ramach wsparcia z Funduszu Pracy.